СТРИМФЕСТ, СКОЛКОВО, С 2021 Г.

СТРИМФЕСТ, СКОЛКОВО, С 2021 Г.